Theo quy định trên ứng dụng và trang web Facebook, chúng tôi cần phải cung cấp cho người dùng khôi phục xóa dữ liệu URL hoặc hướng dẫn xóa dữ liệu URL. Nếu bạn muốn xóa các hoạt động của mình trên ứng dụng Demo thì bạn có thể thao tác theo hướng dẫn dưới đây.

1. Đi tới "Cài đặt và quyền riêng tư" ở tài khoản Facebook của bạn, sau đó nhấp vào "Cài đặt".

2. Tìm kiếm "Ứng dụng và trang web" và bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng và trang web được liên kết với tài khoản Facebook của bạn.

3. Tìm kiếm và nhấp vào "Demo" trên thanh tìm kiếm.

4. Đánh dấu các tùy chọn theo nhu cầu của bạn và nhấp vào nút "Xóa”.

5. Xin chúc mừng! Bạn đã xóa thành công các hoạt động trên ứng dụng của mình

6. Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Email DemoPhim